Styrelsens augustimöte 2022

Styrelsen samlades efter sommaren till första styrelsemötet efter sommaren. Det fanns en hel del punkter att ta upp och en del av dem kommer att presenteras här på hemsidan (ej Facebookgruppen) framöver.

Det var flera stycken som hade lämnat in förslag och frågor via den förslagslåda som finns vid ena miljöhuset. En del hade även skickat in frågorna via hemsidan vilket underlättar för styrelsen då alla förslag digitaliseras oh sparas i ett arkiv. Styrelsen tog beslut i de frågor som kommit in och alla kommer att få ett personligt svar inom kort. Vi tackar för att ni är med och utveckla vår förening.

Ett styrelsemöte innebär mycket formalia och beslut om nya medlemmar, offerter för arbeten som skall utföras i föreningen, översyn av ekonomin men även trevligare frågor som sommarfest och hur området kan göras trevligare. Några frågor som tas upp blir även något som vi utreder för beslut längre fram. Som om vi skall använda en mobilapp för att hantera bokningar av gym och uthyrningslokaler.

Etiketter: styrelsemöte

Kommentera gärna: