Punkterna från infomöte dec 2022

Styrelsen kallade till informationsmöte i december 2022. Detta för att det var läge att berätta mer om vad som är på gång i vår förening, vad styrelsen arbetar med för frågor och mer om bakgrunden till det beslut som har tagits att justera avgifterna för 2023 med 15 %.

Detta var ett informationsmöte och inget protokoll fördes. Detta för att det var mer information och diskussion än beslut som skulle tagas. Därför är det svårt att i efterhand redogöra i detalj för hur diskussionen gick. Det går dock bra att ställa frågor till styrelsen via denna hemsida. Facebooksidan är ingen kanal för styrelseinformation utan det är på vår hemsida vi kommer att informerar och där man kan ställa frågor.

Under dokument i menyn eller via filen nedan finns det körschema som vi hade under kvällen. Det var dessa punkter som togs upp.

Kommentera gärna: