Info från styrelsens februarimöte 2023

Sammanfattning av några av de punkter som togs upp på styrelsens februarimöte 2023.

 • Arbetet hur vi skall gå vidare med eloptimering i området fortsätter
 • Besiktning av hyreslägenheter kommer att ske för att kunna få ett underlag till vad som behöver åtgärdas 2023
 • Arbetet med att hantera  föreningens ekonomi och de kostnader och intäkter som finns fortsätter med olika åtgärder
 • En extern besiktning har gjorts av tak och carport för att få ett underlag till åtgärder framöver. Renovering av tak är en  större post i underhållsbudgeten de närmaste åren
 • Höjning av hyran för hyreslägenheterna är klar och blir 4.5 %
 • En hyreslägenhet är uppsagd och föreningen undersöker möjligheten att avyttra den och göra om till bostadsrätt
 • Föreningen har dåligt med lediga parkeringsplatser och omsorgsföretag mfl som behöver parkering hänvisas till gästparkeringarna
 • Det finns ett antal ej fungerande handdukstorkar. Anledningen till detta undersöks förnärvarande med särskild inriktning på gård 5 just nu
 • Slukhål finns i området och är avspärrat. Åtgärd kommer att ske så fort tjälen gått ur marken. Var försiktig och respektera avspärningen
 • Låscylinder är bytt i ena soprummet
 • Styrelsen har beslutat att avvakta med postbox (för paketutlämning) samt postboxar i trappuppgång just nu
 • Vårens städdag kommer att ske 22 april
 • Bokning av Gym via Hemshare. Det kommer framöver finnas både tider som kan bokas och tider som är öppna för alla utan bokning
 • Bokning av grovtvättstugan kommer att ske via Hemshare framöver
 • Gymmet kommer att få "krokar" för träningsband
 • Vi behöver ha en gymansvarig, någon som kan hålla lite exrtra koll på gymmet och dess utrustning. Vad som behövs mm. Frivillig kan höra med Jörgen i styrelsen
 • Utegruppen. Felicia och Susanne från styrelsens  har dragit igång arbetet tilsammans med några frivilliga. Fler frivilliga sökes
 • Information till medlemmar och svar på frågor från medlemmar lämnas via vår hemsida eller idélådan. Styrelsen besvara inte frågor via sociala kanaler då dessa inte är tillgängliga för alla
Etiketter: styrelsemöte info

Kommentera gärna: