Vi i nya styrelsen vald vid årsmötet maj 2022 gör nu en nysatsning på vår gemensamma hemsida. Det finns en Facebook grupp för boende att bli medlem i men den kanalen är ingen kanal för information från styrelse. Vår hemsida kommer däremot vara öppen för alla, även om en del information kommer att vara lösenordsskyddad. Har du inte lösenordet så hör av dig så kommer du att få det som boende.
 

2022 > 11

Kommunen kommer med start tisdagen den 6 december 2022 att göra underhåll på den damm som finns i området och som kommunen har ansvaret för. Bla skall en duk läggas i botten. Arbetet beräknas vara klart runt jul och arbetet är inget som föreningen kommer att behöva stå för kostnadsmässigt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: info, utemiljö