Vid ombyggnation gäller följande

Vid ombyggnation i lägenheterna skall styrelsens godkännande inhämtas. Detta är speciellt viktigt vad gäller våtutrymmen och flytt av väggar. Styrelsen tillåter inga som helst ombyggnader vad gäller fasaderna.

Ansökan om ombyggnationer skall lämnas till styrelsen på särskild blankett.

 

Ombyggnad
Ombyggnad