Vi i nya styrelsen vald vid årsmötet maj 2022 gör nu en nysatsning på vår gemensamma hemsida. Det finns en Facebook grupp för boende att bli medlem i men den kanalen är ingen kanal för information från styrelse. Vår hemsida kommer däremot vara öppen för alla, även om en del information kommer att vara lösenordsskyddad. Har du inte lösenordet så hör av dig så kommer du att få det som boende.
 

Några utdrag från styrelsens januarimäte 2023.

 • Väntar på klartecken för takbesiktning som skett. De skrivelse som kommit in om att det är hål i tak bla vid carport täcks av den besiktning som gjorts
 • OVK besiktning. Vi tar in prisuppgifter på extra rengöring i bland annat badrum. Det har kommit in skrivelse som frågar om detta
 • Diskussioner förs om att införa fler elplantser. Det är svårt att flytta de bilar som behöver flytta då det är trångt och ont om lediga platser
 • Besparingsuppgifter för föreningens el är en aktuell fråga. Styrelsen utreder vilka vägar vi skall ta och vad vi kan göra
 • Datum för nästa allmänna infomöte och för årsmötet är nu spikade
 • Renovering av hyreslägenheter kommer att ske. Utredning om vilken nivå som behövs
 • Det kommer att bli en HLR utbildning 2023. Avtalet för hjärtstararen är förlängd
 • Omskrivning av lån tar mycket tid för styrelsen just nu. Det kommer att bli krafig ökning mot tidigare
 • Hemförsäkring. Föreningen har ett tillägg som ger lägre kostnad för den boende om man nämner det för sitt försökringbolag. Frågan har ställts av boende
 • Basutbud för internet och tv kanaler kostar ingenting utan betalas av föreningen. Extra utöver det få var och en betala
 • Stuprör som läcker. Fråga från boende. Här behöver man felanmäla till Riksbyggen eller säga till vår vaktmästare
 • Minderåriga få använda gum men bokningen sker av målsman
 • Nu används Hemshare fullt ut för bokningar.
Läs hela inlägget »
Etiketter: info styrelsemöte

Styrelsen kallade till informationsmöte i december 2022. Detta för att det var läge att berätta mer om vad som är på gång i vår förening, vad styrelsen arbetar med för frågor och mer om bakgrunden till det beslut som har tagits att justera avgifterna för 2023 med 15 %.

Detta var ett informationsmöte och inget protokoll fördes. Detta för att det var mer information och diskussion än beslut som skulle tagas. Därför är det svårt att i efterhand redogöra i detalj för hur diskussionen gick. Det går dock bra att ställa frågor till styrelsen via denna hemsida. Facebooksidan är ingen kanal för styrelseinformation utan det är på vår hemsida vi kommer att informerar och där man kan ställa frågor.

Under dokument i menyn eller via filen nedan finns det körschema som vi hade under kvällen. Det var dessa punkter som togs upp.

Läs hela inlägget »

Kommunen kommer med start tisdagen den 6 december 2022 att göra underhåll på den damm som finns i området och som kommunen har ansvaret för. Bla skall en duk läggas i botten. Arbetet beräknas vara klart runt jul och arbetet är inget som föreningen kommer att behöva stå för kostnadsmässigt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: info utemiljö

För några dagar sedan delades nyhetsbrevet för september ut i allas brevlådor. Information om den lyckade sommarfesten, byte av värmeväxlare, höstens städdag och mycket mer.

Här nedan kan du läsa nyhetsbrevet som PDF fil

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

Sandbäckens Rör kommer med start måndagen den 12 september 2022 att byta värmeväxklare i föreningen. Man beräknas vara klara fredagen i samma vecka.

Avbrott av kall och varmvatten kommer att ske onsdagen den 14 september kl 07.30 och vara klart senast klockan 16.oo

Avbrott av värmen kommer att ske onsdag 14 september kl 07.30 och vara klar senast fredag 16 september.

Frågor besvaras av Sandbäckens Rör i Kalmar, Charles, 072-0620349
 

Läs hela inlägget »

Tack till alla som kom och deltog och gjorde sommarfesten 2022 till ett minne att komma ihåg. Kanske sommarens sista härliga varma dag och att tillbringa den tillsammans med sina grannar är inte helt fel. I år hade vi valt att ha en enklare fest jämfört med förra årets jubileumsfest. Inget tält, mindre mat att bjuda på och ingen inhyrd underhållning. Det var trevligt att flera nämnde att det är helt ok och bra med en enklare fest med tanke på den ekonomi som är i världen idag. Och många verkade ha trevligt i sommarkvällen.

Vår ordförande Jörgen hälsade välkommen och vi tackade av Magnus som var den ur den avgående styrelsen som var på plats. Hela väkomsttalen men även en hel del bilder finns i nedanstående länk. Titta gärna in!

Se video och bilder från sommarfesten 2022 här
 

Läs hela inlägget »

Styrelsen samlades efter sommaren till första styrelsemötet efter sommaren. Det fanns en hel del punkter att ta upp och en del av dem kommer att presenteras här på hemsidan (ej Facebookgruppen) framöver.

Det var flera stycken som hade lämnat in förslag och frågor via den förslagslåda som finns vid ena miljöhuset. En del hade även skickat in frågorna via hemsidan vilket underlättar för styrelsen då alla förslag digitaliseras oh sparas i ett arkiv. Styrelsen tog beslut i de frågor som kommit in och alla kommer att få ett personligt svar inom kort. Vi tackar för att ni är med och utveckla vår förening.

Ett styrelsemöte innebär mycket formalia och beslut om nya medlemmar, offerter för arbeten som skall utföras i föreningen, översyn av ekonomin men även trevligare frågor som sommarfest och hur området kan göras trevligare. Några frågor som tas upp blir även något som vi utreder för beslut längre fram. Som om vi skall använda en mobilapp för att hantera bokningar av gym och uthyrningslokaler.

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsemöte

Om någon vill ha råd när det gäller trädbeskärning står jag gärna till tjänst hälsar Affe Linden

Läs hela inlägget »
Etiketter: utemiljö

Nu är nyhetsbrevet juli 2022 utdelat i brevlådorna. Du kan även läsa det digitalt som pdf nedan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sommaren 2022

Nyhetsbrevet för sommaren 2022 är under "produktion". Vi är många som är nya i styrelsen och vi behöver sätta oss in i olika saker för att kunna ge bra information. Det är dock inte bortglömt utan kommer ut under början av juli, samt här på hemsidan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev
Bilder används under Creative Commons från ToolManTimTaylor, Infinite Dust, Kalinago English, katsuma, Got Credit