För allas trivsel

För att alla ska trivas så bra som möjligt med sitt boende finns det lite regler vi måste följa.

Tvättstugorna

Tvättstugan är endast avsedda för grovtvätt och inte kontinuerlig vardagstvätt.

Containern

Container kommer att finnas på plats vid två tillfällen under året (en gång på våren och en gång på hösten).

Parabolantenner

Det är förbjudet att sätta upp parabolantenner på fasaden samt på balkonger och terasser. Detta utifrån både säkerhetsskäl och estetiska skäl. Undantag kan göras där parabolen är helt dold och inte har monterats på fastigheten.

Motorfordon

Motorfordon ska inte finnas inne på vårt område då olycksrisken är stor när barnen springer bland gårdarna. Självklart finns undantag, så som vid flytt, hantverkshjälp mm. Var mycket försiktiga när motorfordon tas in på området.

Efter övernattning i Kajutan och Ruffen
(Debitering 100 kr per natt)

  • Lufta sänkläderna
  • Diska, torka bord och bänkar
  • Dammsug och moppa
  • Kontrollera att kylen är tom
  • Vädra