Byggnaderna på Fastigheten är indelade i sex olika gårdar där radhus- och flerbostadshus blandas. Gårdarna är numrerade och namngivna enligt följande:

Gård 1
Repslagargården   Enighetens väg 97 - 113 

Gård 2
RoddaregårdenEnighetens väg 83 - 93

Gård 3
SkepparegårdenEnighetens väg 57 - 81

Gård 4
BåtsmansgårdenEnighetens väg 47 - 55

Gård 5
JungmansgårdenEnighetens väg 35 - 45

Gård 6
StyrmangårdenEnighetens väg 11 - 31

Föreningen har 107 Lägenheter varav 95 är bostadsrätter, resterande 12 är hyresrätter varav 6 stycken hyrs av kommunen. 

Några av radhusen är sammanbyggda med flerbostadshusen medan andra är sammanbyggda två eller tre tillsammans.