Medlemmar i styrelsen 2022


Ordförande
Jörgen Styf Persson  Enighetens Väg 19, tel: 070-203 68 60

Sekreterare

Magnus Johnsson , Enighetens Väg 81
 

Vicevärd
Staffan Hultqvist, Enighetens väg 41, 070-327 35 66
 

Ledamöter
Susanne Östangård, Enighetens Väg 15, tel: 070-202 56 90

Ulf Persson, Enighetens väg 53, 
Felicia Peterson, Enighetens väg  21, tel: 076-849 81 18

Suppleanter
Staffan Hultqvist, Enighetens väg 41
Affe Lindén, Enighetens väg 87
Niklas Ulvenmark, Enighetens väg 87
 

Auktoriserad revisor

Ernst & Young
 

Bryggfogde

Sigurd Månsson, Enighetens Väg 103, tel: 070-322 10 56

Valberedning
Thomas Tweedie, Enighetens Väg 99
Lina Petersson Korch, Enighetens Väg 31